OCENENIA

Talen designu
Národní cena za studenský Design